Egy lelkes tanító blogja

Olvasójátékok

2015. december 08. - kalózpepi

OLVASÓJÁTÉKOK

SZÓTAGOK, SZAVAK OLVASÁSA

 • Kockázás: Az egyik kockán mássalhangzók vannak, a másikon magánhangzók. Össze kell olvasni és értelmes szóvá kiegészíteni. Ahány szót tud mondani a gyerek, annyi pontot kap.
 • Betűszörny: A három lapozható részből álló „szörnyön” mindig új betűkombináció tűnik fel. El kell olvasni hangosan és eldönteni, hogy szó vagy nem szó.
 • Szóbingó: A tanító ugyanazt a lapot osztja ki mindenkinek. A – 3—6 sorból és oszlopból álló – táblázatban szavak vannak, egy-egy szónak több alakja is szerepelhet, többször is. (Célszerű az aktuális olvasmány fontos gyakori szavait beírni a táblázatba.) A tanító egyenként hangoztatja a szavakat, a gyerekek áthúzzák a papírjukon, ha megtalálták. Akinek először lesz – ez esetben – 4 áthúzott szava egymás alatt, mellett vagy átlósan, bemondja a Bingó-t, és nyert. Több fordulót is lehet játszani ugyanazzal a lappal.
 • Kincskereső: Az osztályterem különböző pontjain szókártyákat dugunk el. Ezek a kincsek, amelyeket a gyerekeknek meg kell keresniük. Ha megtalálnak egyet, el kell olvasniuk. Az lesz a nyertes, aki a legtöbb kincset találta meg. Csoportok is versenyezhetnek egymással.
 • Szóverseny: A tanító 4-5 fős csoportokra osztja a gyerekeket, akik oszlopokban sorakoznak fel. A tanító az első oszlop elején álló gyereknek mutat egy szókártyát. Ha 3 másodperc alatt elolvassa, a csoportja pontot kap. Ha nem sikerül, nincs pont, s a gyerek a sor végére megy. Ezután a tanító a következő csoporthoz lép. Az a csoport győz, amelyik a legtöbb pontot gyűjti össze.
 • Kártya: Páros játék. 30—40 kártya kell  hozzá, melyeken szótövek és toldalékok vannak. Mindkét gyereknek 10—10 kártyát kell  osztani, a  többit  középre    Először  megnézik: tudnak-e  a  kártyáikból toldalékos szót összerakni. Ha igen, az asztalra teszik és elolvassák. Ezután  az  egyik  gyerek húz a  középre tett  pakkból  egy kártyát. Ha  talál  olyan  szót vagy toldalékot  a sajátjai között, amihez illik, lerakja mindkettőt  helyes  sorrendben  és  felolvassa  a  toldalékos szót. Ha hibátlan volt, elrakhatja, ha nem, a kártyacsomag aljára kell tennie. Ha elfogytak a lapok középről, egymástól kell húzni. Az győz, akinek előbb elfogy minden lapja..

MEMORY

 • betű és hívókép
 • kisbetű és nagybetű
 • szótag és kép
 • azonos szótagok
 • szó és kép
 • azonos szavak
 • szókapcsolatot alkotó szavak (ravasz róka, éhes farkas)

SZÓSZERKEZETEK, MONDATOK OLVASÁSA

 • Visszhangjáték: a tanító szószerkezeteket, rövid mondatokat olvas

           folyékonyan, a gyerekek visszhangozzák.

 • Más bőrében: A gyerekek  szószerkezetek  vagy  rövid  mondatok olvasását gyakorolják úgy, hogy kártyát húznak, amelyen az áll, kinek a bőrébe kell bújniuk olvasáskor (anya, rendőr, Micimackó, Füles). Egy-egy szószerkezetet többféleképpen is felolvashatnak attól függően, hogy pl. Micimackó vidám, kíváncsi vagy megbántódott.
 • Forgószél: Szókártyákból mondatokat kell összeállítani párban. Majd az egyik gyerek huny, addig a másik megcserél két szókártyát. Társának meg kell találni, mit kevert össze a „forgószél”. Ezután szerepet cserélnek.

SZÖVEGOLVASÁS

 • Megvagy!: A tanító szándékosan mást olvas. Aki elsőnek jelzi a hibát, pontot kap. Nehezebb változat: csak akkor jár a pont, ha a következő szó elolvasása előtt jelzik a hibát.
 • Folytasd!: A tanító csoportokra  osztja  a  gyerekeket, és  megszámozza a csoportokat. Elkezdi olvasni a szöveget, a gyerekek követik az olvasását. Amikor a tanító először megáll, az egyes számú csoportnak kell felolvasni a következő szót. Ha hibátlanul sikerül, pontot kapnak. A következő alkalommal a kettes számú csoporton a sor. Az a csoport győz, amelyik a legtöbb pontot gyűjti össze.
 • Olvasószínház: Az olvasmányok párbeszédes részeinek, ill. csak párbeszédből álló rövid szövegeknek a dramatizáló olvasása. Addig kell gyakorolni a kapott szerep mondatainak olvasását, amíg folyékonyan nem megy. A felkészülés kombinálható a visszhangjátékkal, amit egy jól és kevésbé jól olvasó gyermek játszhat együtt.